[English below]

THÔNG BÁO THỜI GIAN BÀN GIAO BIỆT THỰ VÀ CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN FUSION RESORT & VILLAS ĐÀ NẴNG

Theo kế hoạch, Chủ Đầu Tư sẽ tiến hành bàn giao đồng loạt các Biệt Thự thuộc dự án Fusion Resort & Villas Đà Nẵng vào Tháng 8/2023 và đầu Tháng 9/2023.

Các khu dịch vụ tiện ích cao cấp bao gồm Khu Spa, Nhà hàng Chính và Nhà hàng Nướng, Hồ bơi vô cực, Beach club, Khu vui chơi trẻ em, phòng tập Gym, Sân Tennis cũng đang trong giai đoạn nghiệm thu cuối cùng và dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ ngày 1/9/2023.

Để tìm hiểu chi tiết hơn về tiến độ hiên tại, Chúng tôi xin phép được cập nhật tiến độ xây dựng dự án Fusion Resort & Villas Đà Nẵng đến ngày 30 tháng 04 năm 2023 như bên dưới.

——-

Luvill Asia Properties – Đơn vị phân phối dự án Fusion Resort & Villas Danang

Hotline: 0935 488 068

Email: tdl@luvill.asia

𝑽𝑰𝑳𝑳𝑨 𝑯𝑨𝑵𝑫𝑶𝑽𝑬𝑹 𝑷𝑳𝑨𝑵 𝑨𝑵𝑫 𝑪𝑶𝑵𝑺𝑻𝑹𝑼𝑪𝑻𝑰𝑶𝑵 𝑼𝑷𝑫𝑨𝑻𝑬 𝑶𝑭 𝑭𝑼𝑺𝑰𝑶𝑵 𝑹𝑬𝑺𝑶𝑹𝑻 & 𝑽𝑰𝑳𝑳𝑨𝑺 𝑫𝑨𝑵𝑨𝑵𝑮

𝐴𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑛𝑒𝑑, 𝑡ℎ𝑒 𝐷𝑒𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑒𝑟 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑒𝑜𝑢𝑠𝑙𝑦 ℎ𝑎𝑛𝑑 𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝑣𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑓 𝐹𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡 & 𝑉𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝐷𝑎𝑛𝑎𝑛𝑔 𝑖𝑛 𝐴𝑢𝑔𝑢𝑠𝑡 2023 𝑎𝑛𝑑 𝑒𝑎𝑟𝑙𝑦 𝑆𝑒𝑝𝑡𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟 2023.

𝑇ℎ𝑒 𝐷𝑒𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑠 𝑎𝑙𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑣𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠, 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒 𝑆𝑝𝑎, 𝑀𝑎𝑖𝑛 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑎𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡, 𝐺𝑟𝑖𝑙𝑙 𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒, 𝐼𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑦 𝑃𝑜𝑜𝑙, 𝐵𝑒𝑎𝑐ℎ 𝐶𝑙𝑢𝑏, 𝐾𝑖𝑑 𝑐𝑙𝑢𝑏, 𝑆𝑝𝑜𝑟𝑡 𝐶𝑙𝑢𝑏, 𝑎𝑛𝑑 𝑇𝑒𝑛𝑛𝑖𝑠 𝐴𝑟𝑒𝑎. 𝑇ℎ𝑒𝑠𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 𝑎𝑟𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑏𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑆𝑒𝑝𝑡𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟 01𝑠𝑡, 2023.

𝐻𝑒𝑟𝑒 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝐹𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡 & 𝑉𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝐷𝑎𝑛𝑎𝑛𝑔 𝑢𝑛𝑡𝑖𝑙 𝐴𝑝𝑟𝑖𝑙 30𝑡ℎ, 2023.

——-

Luvill Asia Properties – Real Estates Agency

𝐻𝑜𝑡𝑙𝑖𝑛𝑒: +84 935 488 068

Email: tdl@luvill.asia

Liên hệ để được Tư vấn chi tiết về dự án Fusion Resort & Villas Đà Nẵng
Sở hữu ngay Biệt thự nghỉ dưỡng 5 sao!